vandertorren_logo_fotografiebrandidentityUX zwart zonder kader

Kunstenaars

Documentaire fotografie

Kunstenaars en kunst geven kleur aan het leven. Hun werk, in welke uitingsvorm ook, dagen je vaak uit tot denken en voelen en is dus een verrijking voor je geest en voor de omgeving. Kunst inspireert, geeft energie en leidt tot nieuwe ideeën. Soms kunnen ideeën niet met woorden overgebracht worden, of komen ze simpelweg beter over in beeld of geluid.

werkzaamheden

Documentaire en journalistieke fotografie (ANP en Rotterdams Dagblad) en vrij werk.